L

 

 

 

 

 

Kognitiv ergonomi / hjärnergonomi som alla
kan förstå - och som ger resultat

Ni kan lätt öka er produktivitet med 10-25 procent, minska stressen och öka välmåendet

5.

Sexminuters regeln - Hur mycket förlorar ni totalt under ett år?

  1. Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme, under tio månader – på grund av olika distraktioner – motsvarar det samma summa som organisation betalar i personalkostnad för en månads arbete. Det gäller oavsett lön. 

  2. Till det ska läggas förlorade intäkter på minst lika mycket som ska bidra till ett företags vinst och gemensamma kostnader. Observera att det inte handlar om de pauser vi tar för att vi ska vara produktiva.

  3. Hur mycket förlorar ni totalt under ett år?

Mer information i videofilmerna – punkt 1.

4.

Ledningsgrupp: "Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden".

”Cognicopter har varit en del i Byggelits ledarskapsutbildning. Vi har fått en djupare kunskap om hur dagens samhälle påverkar oss. Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden.

Sanningen är att efter Cogniicopter-insikten ser vi markanta förbättringar, främst inom ledningsgruppen med större fokus och mindre störningsmoment. Byggelit kan varmt rekommendera Tomas Dalström och Cognicopter som en del av en insiktsfull förändringsresa.”
Peter Lundblad, koncenchef/VD, Byggelit AB

Mental coach: "Cognicopter skapar beteendeförändring på kortast tid"

”Jag har genomfört och jämfört många webbutbildningar inom hälsoområdet. Vi fastnade för Cognicopter, eftersom den skapade en beteendeförändring på kortast tid. Den gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever det är sällan en webbutbildning resulterar i.

Ni har lyckats göra utbildningens innehåll enkel att förstå. Vi använder utbildningen i vår verksamhet och deltagarna upplever fördelarna med att få den här kunskapen.”
Fredrik Uddeholt, mental coach och ICC coach, Trippple AB

Kontorsforskare: utbildning i hur de ska tänka och välja viktigt

”… att medarbetarna får en utbild­ning i hur de ska tänka och välja – och hur viktigt det är att välja. Man kan inte flytta in och tro att det bara är att jobba på som vanligt, för det är verkligen en förändring i sättet att planera och genomföra sitt arbete. Sedan har också medarbetarna själva ett eget ansvar när det finns bra förutsättningar.”

Från en intervju Tomas Dalström gjorde med Helena Jancke om aktivitetsbaserade kontor, för Meetings international, oktober 2018. Hon är docent i arbetshälsovetenskap samt doktor i psykologi. Det var vid det här tillfället tankarna på Cognicopter-utbildningen började gro. Den har fått ett bredare och holistiskt perspektiv.

Dagens Nyheter publicerade en artikel,  med Jancke och Tomas Dalström med rubriken ”Så mycket sämre presterar du på ett stimmigt kontor”, 2023-04-16. New York Times citerade henne och David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap, i september 2022.

En fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla

Studieförbundet Vuxenskolan, i Halland, ville förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer.

Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt. Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”

Joachim Lindqvist, chef
De har utsetts till Årets bästa arbetsplats 2021 av Great Place to Work. De är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare.

3.

Kognitiv ergonomi påverkar stress, hälsa och ekonomi

Kort om kognition och kognitiv ergonomi

Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och hämtar information. Med hjälp av den kan du styra din uppmärksamhet, sortera bort det som inte är viktigt för att lösa uppgiften, planera, organisera, lösa problem, vara kreativ och fatta beslut. Det som gör oss till människor.

1) Informationen kommer in hjärnan – input. 2) Den bearbetas – den kognitiva processen. 3) Output.

Ett exempel: 1) Ögonen registrerar att trafikljuset slår om till rött (input). 2) Informationen processas. 3) Du stannar (output).

Kognitiv ergonomi beskriver interaktion mellan våra mänskliga behov och förmågor – och den miljö vi befinner oss i, arbetssätt, tekniken och kulturen. Kognitiv ergonomi innebär att du skapar bättre förutsättningar, för att arbeta med utgångspunkt från dina kognitiva resurser. Du får mer gjort med mindre ansträngning.

Kunskap om ergonomi kan också användas för att utveckla teknik och arbetsmetoder, för att skapa bättre arbetsförhållanden och effektivitet. 

2.

En intelligensskapande kultur är det naturliga steget

Många organisationer genomgår något som kan liknas vid en existentiell kris. Som tur är finns det en faktor som är sig lik – när allt annat ser ut att röra sig i 180 – hjärnan. Så det är den allt måste utgå från. Allt annat är galet.

De flesta vill ha en förändring, men vet inte hur de ska göra

Vi lanserar begreppet en intelligensskapande kultur. I den har alla kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur det påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

  • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR. Du får mer gjort – med mindre ansträngning. En katapult.
  • Du får fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet av det du arbetar med. Du får ännu mer gjort med mindre ansträngning. En dubbelkatapult.
  • Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga, minska stressen och öka ditt välmående.
  • Du får forskares konkreta råd och tips.
  • Du kommer att förstå hur du ska göra, och VARFÖR, för att kunna använda din hjärnas fulla potential.  

En intelligensskapande kultur är en förutsättning för en framgångsrik hybrid arbetsplats, en digital transformation, kompetensutveckling, ett agilt arbetssätt, självledarskap och ett tjänande ledarskap. Ja, det mesta du gör – och kommer att göra i framtiden.Många organisationer genomgår något som kan liknas vid en existentiell kris. Som tur är finns det en faktor som är sig lik – när allt annat ser ut att röra sig i 180 – hjärnan. Så det är den allt måste utgå från. Allt annat är galet.

 

1.

Två videofilmer som förklarar konceptet

1. Ser det ut så här på din arbetsplats? En samtidsspaning. (3 min)

Det har aldrig varit lättare att misslyckas. Vi behöver inte ens anstränga oss. Vi har byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen.

Om vi vänder på myntet har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar och använder den. När de andra väljer de negativa alterna­tiven, väljer du eller ditt företag de positiva.

Cognicopter-Modellen© gör svårbegripliga fakta om hjärnan lätta att förstå

2. En videofilm som förklarar vårt koncept (5 stjärnor av 5)

”Den grafiska modellen Tomas Dalström  har skapat, för hur hjärnan tar till sig och processar information är fullkomligt lysande.

Den gör att man lätt förstår hur hjärnan arbetar och vad som krävs för att arbeta effektivt. 

Modellen hjälper en också att snabbt identifiera störningsmoment och välja bort dessa för att få ett ökat resultat med mindre insats”.
Sterner de la Mau, ordförande/grundare, MobileLoyaltySterner de la Mau, ordförande/grundare, MobileLoyalty

Vi vet att ordet "unik" är ett slitet uttryck, men vi har inte hittat något bättre - efter mer än tusen timmars arbete.

De flesta webbutbildningar består av en person som talar in i kameran, en del visuellt material och kunskapstest.

Cognicopter-utbildningen innehåller 64 filmer och animationer, forskares bilder, forskares konkreta råd och tips, reflektionsövningar och ett kunskapstest med diplom. 

En blandning av allvar, kreativitet och lekfullhet – för att stimulera hjärnan. 

Vill du veta mer? Boka ett möte. tomas@cognicopter.com