L

 

 

 

 

 

Kognitiv ergonomi / hjärnergonomi som alla
kan förstå - och som ger resultat

Ni kan öka er produktivitet med 15-30 procent, minska stressen och öka välmåendet

Tomas Dalström, beteendevetare, har lagt ner tusentals timmar på att förstå hur hjärnan fungerar. Han har intervjuat ett 50-tal forskare och andra specialister. Det har bland annat resulterat i den nominerade boken ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”. 

Tillsammans med den rutinerade producenten Ulf Ziegler har de lagt ner mer än tusen timmar på att utveckla en nyskapande webbutbildning.

"både genomtänkt och pedagogisk"

“Webbutbildningen är både genomtänkt och pedagogisk. Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt som är lätt att ta till sig.

Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Cognicopter- utbildningen.” 
Isabelle Sjövall, neurodesigner.

Mental coach: "Cognicopter skapar beteendeförändring på kortast tid"

”Jag har genomfört och jämfört många webbutbildningar inom hälsoområdet. Vi fastnade för Cognicopter, eftersom den skapade en beteendeförändring på kortast tid. Den gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever det är sällan en webbutbildning resulterar i.

Ni har lyckats göra utbildningens innehåll enkel att förstå. Vi använder utbildningen i vår verksamhet och deltagarna upplever fördelarna med att få den här kunskapen.”
Fredrik Uddeholt, mental coach och ICC coach, Trippple AB

Kognitiv ergonomi påverkar stress, hälsa och ekonomi

Kort om kognition och kognitiv ergonomi

Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och hämtar information. Med hjälp av den kan du styra din uppmärksamhet, sortera bort det som inte är viktigt för att lösa uppgiften, planera, organisera, lösa problem, vara kreativ och fatta beslut. Det som gör oss till människor.

1) Informationen kommer in hjärnan – input. 2) Den bearbetas – den kognitiva processen. 3) Output.

Ett exempel: 1) Ögonen registrerar att trafikljuset slår om till rött (input). 2) Informationen processas. 3) Du stannar (output).

Kognitiv ergonomi beskriver interaktion mellan våra mänskliga behov och förmågor – och den miljö vi befinner oss i, arbetssätt, tekniken och kulturen. Kognitiv ergonomi innebär att vi skapar bättre förutsättningar för att arbeta med utgångspunkt från dina kognitiva resurser. Du får mer gjort med mindre ansträngning.

Kunskap om ergonomi kan också användas för att utveckla teknik och arbetsmetoder, för att skapa bättre arbetsförhållanden och effektivitet. 

Två videofilmer som förklarar konceptet

1. Ser det ut så här på din arbetsplats? En samtidsspaning. (3 min)

Det har aldrig varit lättare att misslyckas. Vi behöver inte ens anstränga oss. Vi har byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen.

Om vi vänder på myntet har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar och använder den. När de andra väljer de negativa alterna­tiven, väljer du eller ditt företag de positiva.

Cognicopter-Modellen© gör svårbegripliga fakta om hjärnan lätta att förstå

2. En videofilm som förklarar vårt koncept (5 stjärnor av 5)

Cognicopter modellen© beskriver vad som händer i din hjärna på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  

Modellen visar att det handlar om ett ekologiskt system, där olika delar av hjärnan samverkar och är beroende av varandra. 

Och precis som i samspelet med naturen kan du göra bra eller dåliga val.

En intelligensskapande kultur ÄR det naturliga steget

Vi lanserar begreppet en intelligensskapande kultur.I den har alla kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur det påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. 

I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans

  • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR. Du får mer gjort – med mindre ansträngning. En katapult.
  • Du får fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet av det du arbetar med. Du får ännu mer gjort med mindre ansträngning. En dubbelkatapult.
  • Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga, minska stressen och öka ditt välmående.
  • Du får forskares konkreta råd och tips.
  • Du kommer att förstå hur du ska göra, och VARFÖR, för att kunna använda din hjärnas fulla potential.  

En intelligensskapande kultur är en förutsättning för en framgångsrik hybrid arbetsplats, en digital transformation, kompetensutveckling, ett agilt arbetssätt, självledarskap och ett tjänande ledarskap. Ja, det mesta du gör – och kommer att göra i framtiden.

Vi vet att ordet "unik" är ett slitet uttryck, men vi har inte hittat något bättre - efter mer än tusen timmars arbete.

Cognicopter-utbildningen innehåller 64 filmer och animationer, forskares bilder, forskares konkreta råd och tips, reflektionsövningar och ett kunskapstest med diplom. 

En blandning av allvar, kreativitet och lekfullhet – för att stimulera hjärnan. Vill du veta mer? Kontakta oss