Andra om boken

 

 

 

 

 

”En pedagogisk paketering som ger energi och mersmak”

”Författaren Tomas Dalström, har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång kring hur vår hjärna fungerar. Forskningsreferenserna utgör imponerande länkar.

Boken erbjuder en pedagogisk paketering som ger energi och mersmak till fortsatt kunskapssökande om hur vi bör hantera och kultivera vår plastiska guldklimp, för att undvika att den eroderar!”
Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapital.

Professor of Intellectual Capital, Lunds University, The Hong Kong Polytechnic University and Henley Management College.


”Boken är skriven främst för de som planerar våra arbetsplatser, men …”

”Tomas Dalström lär oss, i sin bok, vad som händer när vår hjärna utsätts för ständiga yttre störningar, när vi själva låter vår hjärna störas och när den miljö vi vistas i ständigt gör det svårt för vår hjärna att prestera och fungera som det organ med vars hjälp vi skall samla kunskap, tänka logiskt och tänka kreativa tankar.

Boken är skriven främst för de som planerar våra arbetsplatser, men det är långt fler som borde läsa den. Främst borde alla ”moderna” människor läsa den för att förstå vad de helt frivilligt utsätter sitt viktigaste organ för och hur det hämmar deras intellektuella förmåga.
Jan Granath, professor emeritus, Chalmers, gästprofessor i Facilities Management, Hong Kong Polytechnic University och gästprofessor vid University of Michigan.


”Han har systematiskt tröskat igenom en omfattande forskningslitteratur”

”I en tid när allt fler är utbrända eller känner sig stressade utan att förstå riktigt varför, är Tomas Dalströms bok en oerhört viktig tankeställare. Han har systematiskt tröskat igenom en omfattande forskningslitteratur om när och hur hjärnan arbetar som bäst. Ändå är boken lättläst och spännande.

För de flesta läsare, även mig, ger den också en behövlig knuff att lägga undan mobilen några timmar om dagen och låta hjärnan koncentrera sig. Det tycks vara en förmåga som alltmer går förlorad.”
Stefan Fölster, författare av Robotrevolutionen och chef för Reforminstitutet

Stefan Fölster är docent  i nationalekonomi.


”Ska du läsa en enda bok i år så välj: Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag

”Ska du läsa en enda bok i år så välj: Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag, av Tomas Dalström.

Skrämmande och livsviktig läsning om hur vår samtid påverkar vårt mående och vår tankeförmåga. Extremt motiverande till förändringar!”
Tidningen Må Bra


”Du har kunskap som är utöver det normala.”

”Din bok är som en buljong, så innehållsrik. Du har kunskap som är utöver det normala.”
Lena Skogholm, författare och föreläsare. Vinnare av Stora talarpriset 2021


”Komplicerad hjärnforskning skrivet för icke-hjärnforskare. Bravo!”

Allt stör oss. Jämt. Och ännu mer kommer störa oss i framtiden. Men om du följer Tomas Dalströms konkreta råd så ökar du dina chanser att fokusera markant redan imorgon.

”Att lyckas fokusera har aldrig varit lättare – för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar”
Jonas Westerlund, Director Volvo Group Future Workplace, Volvo Group.


”Kopplingar mellan det Tomas skriver och den psykosociala ohälsa som jag ofta ser”

”Tomas Dalström bok ´Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag´ är en bok alla chefer och företagsledare borde läsa. 

Tomas skriver: ”Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat var elfte minut i hjärnan. Det är vad som sker när du sitter i ett kontorslandskap. Eller att du detonerar en var fjärde minut. Så ofta kollar en medelanvändare mobilen. Tänk dig att du kombinerar dem…

Jag som jobbar med att utbilda chefer i att förebygga psykosocial ohälsa, ser kopplingar mellan det Tomas skriver och den psykosociala ohälsa som jag ofta ser exempel på ute i företag och organisationer.

Boken väcker genast tankar och idéer om hur man kan jobba praktiskt för att skapa friskare organisationer där vi alla mår bättre. En bok som alla kan känna igen sig i. En viktig bok så läs den!”
Lasse Frisk, konsult och utbildare inom ledarskap och psykosocial arbetsmiljö för chefer


”För alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor”

”Tomas Dalströms bok Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag handlar om människans viktigaste arbetsredskap, hjärnan, och vad forskningen säger om när den fungerar som bäst. Detta är en ytterst läsvärd bok, för författaren har samlat den kunskap som finns kring hjärnan och hur vi kan använda den på bästa sätt.

Trots att detta är en bok som är skriven för enskilda individer bör boken läsas av alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor. En av de största trenderna inom dagens arbetsliv är aktivitetsbaserade kontor eller någon variant av dem. Efter att ha läst Tomas Dalströms bok är jag skeptisk till om vi ska fortsätta med att bygga aktivitetsbaserade arbetsplatser och ska vi göra det behövs det mer tanke bakom detta, så att det hjälper oss individer i stället för att stjälpa oss.”

Vardagsnyttig 5/5
Inspirerande 5/5
Lättillgänglig 4/5
Stefan Vallerius, HR-chef Volvo Cars Body i Personal & Ledarskap


”Svindlande är tanken på vad effekten av en förändring av vår arbetsmiljö, både på arbetsplatsen men också i alla utbildningsmiljöer, skulle ge i ökad BNP på lång sikt”

”En fullkomligt skrämmande, men också upplyftande insikt, drabbar mig när jag läser denna bok!

Tomas Dalström har lyckats att på ett enkelt och strukturerat sätt beskriva ett mycket komplext ämne, om hur hjärnan tar till sig och processar information, och då har jag arbetat med kommunikation i hela mitt liv.

Det skrämmande är hur fel jag strukturerat mitt eget arbete. Men vilket lyft när jag inser hur mycket större effekt jag själv, men också hela samhället skulle få, av varje arbetad timme om vi strukturerade vårt arbete efter kunskapen som boken ger. Svindlande är tanken på vad effekten av en förändring av vår arbetsmiljö, både på arbetsplatsen men också i alla utbildningsmiljöer, skulle ge i ökad BNP på lång sikt.

Den grafiska modellen Tomas skapat för hur hjärnan tar till sig och processar information är fullkomligt lysande. Illustrationen gör att man lätt förstår hur hjärnan arbetar och vad som krävs för att arbeta effektivt. Modellen hjälper en också att snabbt identifiera störningsmoment och välja bort dessa för att få ett ökat resultat med mindre insats.

Så oavsett vem du är, vad du arbetar med eller om du studerar, läs den här boken – den kommer att ge dig helt nya verktyg och göra livet lättare för dig samtidigt som du når bättre resultat.

En uppmaning till politiker, företagsledare, lärare, chefer, kommunikatörer eller arkitekter – du bör utan dröjsmål läsa den här boken, den kommer att vända upp och ner på hur du i din yrkesroll tänker och planerar för andra, samtidigt som du personligen får ett lyft i ditt eget dagliga arbete.”
Sterner de la Mau, ordförande/grundare, MobileLoyalty


”Borde vara obligatorisk läsning för alla gymnasieelever, eller åtminstone lärarstudenter och lärare”

”En av mina personliga käpphästar är bristen på träning i studieteknik i skolan. Det är särskilt viktigt nu när vi vet att ”att lära sig att lära” är nyckeln till framtiden och att metakognition är väsentligt i lärprocessen.

Tomas Dalströms bok, Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – så kan du återställa den borde vara obligatorisk läsning för alla gymnasieelever, eller åtminstone lärarstudenter och lärare.

Dalström sammanfattar forskningen om arbetsminnet och lägger skickligt fram bevisen för att det är för många störningsmoment i vårt moderna samhälle som hindrar koncentration och fokus.

Dalström, som även tidigare har skrivit om läs-och skrivfärdigheter, ger exempel på strategier som kan hjälpa oss och våra elever att lyckas ännu bättre med sitt lärande – inklusive att läsa och skriva.

Jag föreslår att Tomas även skriver en lärarhandledning till boken för att underlätta för lärare att gå igenom bokens teori och praktik med sina elever. Att ge eleverna råd i konsten att lära och koncentrera sig bör vara ett av skolans huvuduppdrag.”
John Steinberg, doktor i pedagogik, författare och föreläsare


”Din bok är absolut en av de bästa jag har läst”

”Tack för en fantastisk bok. Under de senaste tio åren har jag varit en ambitiös “student of the mind” och din bok är absolut en av de bästa jag har läst. Du skriver pedagogiskt och utan pekpinnar. Det känns som att du gillar mig som läser och verkligen vill mig väl. Jag hamnade i ett gott tillstånd när jag läste vilket underlättade för mig att omsätta informationen till insikter och action.

Som ett resultat av det jag tog med mig från din bok har jag redan nu tagit flera steg till för att skapa bättre förutsättningar för min hjärna. Genom att skapa strukturer i vardagen undviker jag att använda problemlösarkapaciteten i tid och otid. Jag har exempelvis gjort en middagsplanering för hösten och använder timern på telefonen när jag sitter och jobbar koncentrerat.

Utifrån din bok kan jag se att jag har använt min hjärna på ett vårdslöst sätt, och jag inser att jag levt för mycket i “alarmcentralsläge”.

Som förälder har jag också fått syn på vad det är som gör att barnen så lätt fastnar i sina iPad-spel, och hur jag som förälder kan hjälpa dem att reglera och begränsa sitt användande. Jag är tacksam över att kunna förmedla kunskapen om hur man tar hand om sin hjärna till dem!

Jag hoppas att många ledare, lärare och föräldrar läser och tillämpar. Jag kommer tipsa alla jag träffar om din bok!”
Anna Eriksson Skarin, konsult inom corporate storytelling


”Jag skulle önska att denna kunskap/forskning fick ordentlig spridning inom såväl skolor som företag”

Denna bok var jag tvungen att läsa två gånger, på rad. Inte för att den var svårläst eller svår att förstå, utan för att den var så intressant. Jag ville verkligen ta till mig av all forskning och klokskap som Tomas Dalström skriver om i ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har i dag”.

Jag skulle önska att denna kunskap/forskning fick ordentlig spridning inom såväl skolor som företag. Ska barnen få ha mobilen i klassrummet? – Nej! Bör arbetsgivaren tänka på att bygga in tysta rum och rum för avskildhet? Ja! Svaren blir givna när du har läst boken, som jag varmt rekommenderar.
Helène Sahlin, HR-konsult och fd HR-direktör SVT


”Angelägen för oss alla som vill inhämta och processa kunskap”

”Tomas Dalströms bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag” innehåller ett gediget efterforskningsarbete, där Tomas intervjuat forskare inom området och dragit slutsatser därifrån.

Dessa slutsatser och tips är angelägna för oss alla som vill inhämta och processa kunskap såväl i skola som på arbetsplatser.”
Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MSA, On Arkitekter AB.


”Har totalt förändrat min syn på mitt yrkesutövande som gymnasielärare”

”Tomas Dalströms böcker och föreläsningar om hjärnans villkor för inlärning har totalt förändrat min syn på mitt yrkesutövande som gymnasielärare.

Jag har nu fått full bekräftelse på mina farhågor att det är nästan helt meningslöst att försöka förmedla kunskap i ett klassrum med mobiltelefoner.

Till all lycka har merparten av mina elever kommit till samma insikt; de parkerar numera sina mobiler på behörigt avstånd under mina lektioner.

Jag hoppas innerligt att den här kunskapen sprider sig som ringar på vattnet i hela den pedagogiska världen. Dessutom handlar multitasking inte bara om ungdomars bristande fokus, utan även om oss vuxna som också får allt mindre uträttat på arbetet på grund av störmoment omkring oss.”
Ylva Slagbrand, Leg. gymnasielärare TY/SV