Partner

JonWest Consulting AB 

Datadriven konsultrådgivning som fokuserar på er arbetsplatsresa – från ett kontor till en tillgång. Erbjuder tjänster inom dimensionering, planlösningar, strategi och förändringsledning. +100 kontorsprojekt, av dem är 50 ABW och ett tiotal hybridkontor. +50 000 användare i alla världsdelar.

Jonas Westerlund var tidigare Director of Volvo Group Future Workplace, Volvo Group.

 ”Your education fits like a glove in all learning journeys towards the next normal. I have taken the programme myself and changed my way of working”

Referenser

Mentala coach 1: "Beteendeförändring redan efter fem-sex lektioner med Cognicopter"

”Vi letade efter en webbutbildning som kompletterar vårt koncept och fastnade för Cognicopter, eftersom den skapade en beteendeförändring på kortast tid. Redan efter fem-sex lektioner. Jag upptäckte snabbt hur ineffektivt jag arbetade – och hur jag skulle göra för att kunna använda min hjärnas fulla potential.”
Christer Bäckman, Mental coach, ICC coach, Trippple  

Mental coach 2: "Gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever att det är sällan en webbutbildning resulterar i".

”Jag har genomfört och jämfört många webbutbildninga inom hälsoorådet. Cognicopter-utbildningen gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever att det är sällan en webbutbildning resulterar i. Utbildningen utgår från forskning och är lätt att förstå. Vi använder utbildningen i vår verksamhet och deltagarna upplever fördelarna med att få den här kunskapen.”
Fredrik Uddeholt,  mental coach, ICC Ccoach, Trippple

Ledningsgrupp: "Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden".

”Cognicopter har varit en del i Byggelits ledarskapsutbildning. Vi har fått en djupare kunskap om hur dagens samhälle påverkar oss. Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden.

Sanningen är att efter Cogniicopter-insikten ser vi markanta förbättringar, främst inom ledningsgruppen med större fokus och mindre störningsmoment. Byggelit kan varmt rekommendera Tomas Dalström och Cognicopter som en del av en insiktsfull förändringsresa.”
Peter Lundblad, koncenchef/VD, Byggelit AB

Sveriges Bästa Arbetsplats 2022 har genomfört Cognicopter. Etta på listan.

”Studieförbundet Vuxenskolan i Halland ville under pandemin förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer. Valet föll på Learningcopter som för oss blev en fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla.

Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt. Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”
Joachim Lindqvist, chef, Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.
De är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare

"Att göra en förändring måste inte vara svårt." Tre röster om utbildningen från Sveriges Bästa Arbetsplats

 
När utbildningen avslutades. Vilka delar av programmet är mest användbara för dig idag?

1A. Jag känner att jag fått mycket ny kunskap som jag kommer att ha användning för. Har även förmedlat en del tips till mina ungdomar😉.”

1B. “Jag blir lätt hjärntrött och förstår nu sambanden bättre mellan det jag gör och hur jag mår. Tack för en väldigt bra utbildning!!”

1C. ”… större förståelse för hur min hjärna fungerar och hur jag kan göra för att nyttja den. Det är en bra modell.”

Efter sex månader – Vilka delar av utbildningen har du mest användning av idag?

1B. ”När och varför jag blir störd. Minnesfiska. Hur jag lär mig bäst.”

2B. “Jag tycker man har mest nytta av delen med det som stör oss var vi än är. Och att man ska dela upp texten så är det lättare att läsa”.

3C. ”Använder mig av flera delar. Den var enkel att ta till sig som helhet och att göra en förändring inte måste vara svårt.”

"Helt enkelt lysande bra"

”Boken är fenomenal och ytterst lärorik. Webbversionen är välgjord och pedagogisk. Faktum är att ALLA har nytta av att förstå hur vår hjärna fungerar i dessa digitala tidevarv. Helt enkelt lysande bra!”
Jerker Pettersson, ICT Management, WordPress consultant, Media Producer

"Klart meningsfull, pedagogisk och nyttig"

Cognicopter-utbildningen känns klart meningsfull, pedagogisk och nyttig! Jag lärde mig värdefulla saker om min hjärna och vikten av en störningsfri miljö för att den ska fungera optimalt. Jag har nu bland annat tagit till mig nyttiga insikter om vikten av pauser och varför scrollning belastar arbetsminnet.”
Henrik Ahlén, strateg eHälsa, CGI Sverige

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara"

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara – medan den tid du blir störd är obegränsad. Utbildningen hjälper dig att hitta din balans. Gå den!” 
Jonas Westerlund, Arbetsplatsstrateg, Tenant&Partner

"Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt"

“Webbutbildningen är både genomtänkt och pedagogisk. Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt som är lätt att ta till sig. Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Cognicopter- utbildningen.”
Isabelle Sjövall, neurodesigner, Stargo