Sju punkter om utbildningen

1. Vi har vaskat fram guldklimparna. Utbildningen innehåller 22 minilektioner, som består av miniföreläsningar, texter, videofilmer, animationer, forskares bildmaterial, forskares råd och tips, reflektionsfrågor och kunskapstest.

2.  Lektionerna är ungefär 9 minuter långa i genomsnitt. Den tid som behövs för reflektion – det handlar om att svara kortfattat på några frågor som relaterar till ditt arbete och din fritid – och att svara på frågorna i kunskapstestet (flervalsalternativ) ingår inte i den tiden. Totalt motsvarar det något mer än halvdagsutbildning.

3. Varje lektion är uppdelad i flera korta avsnitt. Du kan ta en paus och läsa när det passar dig. 

Fler pauser minskar känslan av mental trötthet.

4. Cognicopter-modellen, som utbildningen utgår från, finns i varje kapitel. Den är en slags ”uppslagsbok”, där du snabbt kan läsa en kort sammanfattning om de olika delarna.

5, Du får forskares konkreta råd och tips.

6. Diplom efter genomförd och godkänd utbildning. För att bli godkänd behöver du ha svarat rätt på 80 procent av frågorna.

7. Utbildningen fungerar på alla plattformar så länge du är uppkopplad.