Självledarskap = god självkontroll

 

 

 

 

 

Självledarskap = god självkontroll

En förutsättning för att vi ska kunna prestera och må bra är att vi kan strukturera, prioritera och effektivisera våra arbetsdagar.

Så motivation har blivit allt viktigare med platta organisationer. Det ställs krav på att alla ska kunna motivera sig själva. Det gäller förstås även alla som arbetar hemifrån och enmansföretagare.

Samtidigt är det många som har någon form av kognitiva svårigheter när det gäller koncentration, minne, inlärning, kommunikation och planering. 

Självledarskap = god självkontroll

Företag och andra organisationer uppmuntrar till självledarskap, som ett sätt att stärka medarbetares och teams beslutsförmåga. 

Självledarskap innebär att du vill utveckla dig själv som person och ifrågasätta dina egna tankar och antaganden. 

Cognicopter-utbildningens reflektionsövningar där du utvecklar din kompetens – med utgångspunkt från din egen vardag – är en del av samma filosofi.

Du måste styra din uppmärksamhet så att du hamnar i – och stannar kvar i – uppmärksamhet à la mästare. Det är en av tre typer av uppmärksamhet vi tar upp i utbildningen. De konkurrerar om vem som ska bestämma varje sekund och den som har makten avgör hur resultatet av det du gör blir.

Öka din självkontroll

Forskning visar att:

  • Hjärnans kontroll- och beslutscenter är mer aktivt hos de som har god självkontroll. De upptäcker det som kan distrahera dem och tar bra beslut för att undvika det. 
  • Reptilhjärnan är mer aktiv hos personer med dålig självkontroll. Den är inte intresserad av framtida konsekvenser. Den vill ha – nu! Det går blixtsnabbt från impuls till handling.

I utbildningen tar vi upp hur du kan öka din självkontroll. Du får forskares konkreta råd och tips.